İnisiye Etmek Ne Demektir ?

İnisiye etmek yani inisiyasyon ilimde çok ilerlemiş üstat bir rehberin yol gösterici olarak bir kişiyi eğitmesi ilmi gelişime yönelik yaşam biçimine geçirebilmesidir, yani onu kendi inisiye ekolünde ( el verme )dir. Bu yüzden inisiye deyip geçmemek lazımdır, her kişiden alınan inisiye aynı değildir. Hatta negatif yönde etkilere dahi sahip olabilir. İnisiyasyonu gerçekleştiren kişiye İnisiyatör denilmektedir.

İnisiyasyonun Tarihi

İnisiyasyonun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca aydınlanmış diye ifade edilen kişilerin mutlaka bir inisiyasyon merkezinden eğitim aldıklarını görmekteyiz. Antik mısırdan inisiye olan kişilerin antik yunanda kendi okullarını kurduklarını ve ismini şu an da bile duymakta olduğunuz ünlü filozofların da bu okullardan inisiye olmuşlardır. Anadolu ezoterizminde de el verme olarak bilinen eğitim şekli manevi yolu gösterme ve bu yolda tekamül eden inisiyeleri yani öğrencileri kontrollü bir şekilde ilerletme sistemidir. Bu şekilde nesilden nesile kozmik sırlar ve bilgelik aktarılmış, aydınlanma yoluna götüren öğretiler böylece insanlık tarihi boyunca taşınmıştır. Her öğretinin kendine göre farklı yöntemleri, her İnisiyatörün kendi ekolüne göre oluşturduğu ilim öğretme şekilleri vardır.

İnisiyasyon Nasıl Gerçekleşmektedir ?

Aydınlanmaya götüren yolu yürümek isteyen kişi kendini bilemez, bundan dolayı rehberi bu yolda karşılaşacağı zorluklara karşı onu eğitir ve bilincini, enerjisini ve ruhsal olarak kendini koruma özelliklerini yükseltir. Ruhsal bedeni geliştirmek yani ruhsal gelişim için kişinin ruhsal olarak arınması gerekmektedir. Bundan dolayı İnisiyatör eğitim almak isteyen kişiye ruhsal metafizik arındırma sürecine sokarak kişiyi manen aşağı çeken kötü olgulardan arındırır bu Tecelli Ruhsal Enerji sistemi için de böyledir. Bunun dışında negatif boyutta şeytani ritüellerle yapılan inisiyasyonlar da vardır. Biz buna büyücülük diyoruz. Ekolümüz bu sistemlerin karşısında ilahi plana uygun olarak çalışmaktadır. Bu İnisiyasyonlar aşama aşama olacak bir eğitim sürecidir. Bu yüzden kişi metafizik açılımlar ve rehberinin yol gösterici öğretileri ile ruhsal gelişimine başlar. Nasıl ki fiziksel bedeninizin gelişmesi için birçok süreç gerekli ise ruhsal bedeninizin de gelişmesi için çok daha farklı süreçler gerekmektedir. Bu gelişimin ilk aşaması ise inisiyasyondur.

Tecelli Ruhsal Metafizik Sistemi Eğitimleri

Metafizik Enerji Uzmanı Üstadımız ve kurucumuz Cenap Eryılmaz Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi’ni kurarak ruhsal gelişim, şifacılık üzerine çalışmaların yapıldığı ilmi bir merkezi hayata geçirmiştir. 25 yılı aşkın ilmi tecrübesi, metafizik, parapsikoloji ve bioenerji alanlarındaki üstün ilmi derinliği ile Tecelli Ruhsal Bioenerji Öğretilerini inşa etmiştir ve ruhsal olarak gelişmek ve aydınlanmak isteyen öğrencileri kendi ilmi ekolüne göre yetiştirmeye devam etmektedir. Aydınlanma, ruhsal arınma ve ruhsal gelişimi de kapsayan Tecelli Ruhsal Bioenerji Öğretileri ile öğrencilerimiz kozmik nurla da hem dem olma yolunda öğrenimlerine devam etmektedirler. Metafizik Üstadı Cenap Eryılmaz’ın kişinin bilgi ve bilinç düzeyi, mevcut enerjetik durumu, diğer yetenekleri ve özelliklerine göre geliştirdiği inisiyasyon ile ilk metafizik açılımını alan öğrencilerimizin gerçek pozitif potansiyelleri ortaya çıkmaktadır. Ruhsal gelişim, Tecelli enerjisi ve bioenerji gibi pek çok alanda ilim insanları yetiştiren biz Tecelli Ruhsal Uzman Eğitmenleri Üstadımız Cenap Eryılmaz’ın öğretileri ile ruhsal yolculuğumuza devam etmekteyiz.

Tecelli Enerji Eğitimleri 
                                                              

Tecelli Ruhsal Bioenerji Eğitimleri ile ruhsal gelişim ve bioenerji üzerine üstadımızın öğretileri üzerine eğitimler vermekteyiz. Çağımızın negatif enerji yoğunluğunu karşılayabilecek çalışmalarımız ve eğitim metotlarımız ile öğrencilerimiz gelişimlerine devam etmektedirler. Bütün eğitimlerimiz ruhsal Tecelli Bioenerji inisiyasyonları ile ( el verme ) sistemi ile başlatılmakta ve öğrencilerimiz tam bir arınma sürecine girmektedirler. Kötü enerjilerin tesirlerinden kurtulan öğrencilerimiz Tecelli Ruhsal Bioenerji Eğitimlerine hazır hale gelmektedirler. Eğitimlerimiz bire bir teorik ve bire bir pratik şeklinde olmakta, gelişiminiz profesyonel eğitmen hocalarımız tarafından takip edilerek danışmanlık yardımı da almanızda mümkündür. Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bütün eğitimlerimiz 196 ülkede geçerli, üniversite onaylı ve e-devlet üzerinden de görüntülenebilmektedir.


Yazan : Tecelli Ruhsal Metafizik Birimi


Gsm 1 : 0533 239 09 95

Gsm 2 : 0530 120 47 97

E Mail : tecelliruhsalbioenerji@gmail.com

Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi Çok Kapsamlı Bir Öğreti, İnisiye ve Yüksek Şifa Sistemidir.

İnisiye yani Anadolu’daki tabiri ile el verme işlemi son derece geniş kapsamlı ve bütüncül yaklaşılması gereken bir süreçtir. Türkiye’nin en iyi metafizik uzmanı olarak inisiyasyonu gerçekleştirirken öğrencilerimizi bütünüyle analiz ediyor ve negatif enerjilerden arındırarak öze olan yolculuğuna hazırlıyoruz. Eğitim sonunda öğrencilerimiz hem kendilerine hem de sevdiklerine yüksek frekanslı Tecelli şifa enerjisini uygulayabilmektedir.


En İyi Bioenerji Eğitimi, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Enerji Eğitimi, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı En İyi Bioenerji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Enerji Tıbbı, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı En İyi Metafizik Uzmanı, Türkiye'deki Gerçek, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı İnisiye, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Kadim Akil, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Kötü Enerji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Arındırma, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Dünya'nın, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Arınma, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Bioenerji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Metafizik Bioenerji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Metafizikçi, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Metafizikçiler, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Cenap Eryılmaz Danışmanlık, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Enerji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Metafiziksel, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Negatif Enerji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Nurani Enerji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Nurani Enerjiler, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Nurani Frekanslar, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Ocaklık, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Paranormal Olaylar, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Parapsikolog, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Parapsikologlar, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Parapsikolojik, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Rahmani Akıl, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Rahmani Enerji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Ruhsal Arınma, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Tecelliler, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Bioenerji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Metafizik, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Parapsikoloji, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Yılın En Başarılı, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Şifa Eli, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı Tecelligah, Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı